1 resultat for måned: 03/2018

Generalforsamling i GSB

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling, som afholdestorsdag den 12. april 2018 kl. 19.00 i klublokaletBestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at deltage. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med henblik på offentliggørelse på ... Mere