Maddag med Tåstrup

 

Dagbadminton har i en lang årrække haft en såkaldt Maddag med Tåstrup.

MADDAGEN med Tåstrup er en turnering med deltagelse af Klubberne Greve og Tåstrup.

Spillerne sammensættes i jævnbyrdige par – én fra hver klub – og puljer efter spil-niveau.

Da det jo er en MADDAG, så slutter vi med fælles frokost.

 

Maddagen tirsdag den 22. januar 2019

Frokosten består af en buffet, kaffe og kage og koster 75 kr. Flaske-øl kan købes for 15 kr.

Tilmeld dig her:

Tilmelding til Maddag med Tåstrup, tirsdag den 22. januar kl. 9

Hvis du skal deltage i frokosten bagefter, så skal du – samtidig med din tilmelding her – betale 75 kr.
På denne konto:

Reg.nr:   2343    Kontonr:    3488391649    –    HUSK NAVN !!!

TILMELDING SENEST søndag den 13. januar !!!