Vision

  • GSB vil gennem en målrettet indsats sikre klubbens ungdomsspillere det mest optimale træningsmiljø i Danmark, både socialt og badmintonteknisk
  • Alle spillere bliver udfordret, plejet og udviklet i forhold til deres niveau, indsats og ønsker, så de fastholdes i klubben og samtidig opnår en glidende overgang til at blive seniorspiller
  • Hver spiller skal via vilje, glæde og engagement være ansvarlig for egen udvikling og samtidigt tage ansvar for at udvikle sine kammerater
  • Forudsætningen herfor er en klub med god klubånd og optimale faciliteter, hvor engagerede trænere går forrest og arbejder med klare planer for træning på de enkelte niveauer og med respekt for individet

Vi vil være klubben, som altid tager åbent og seriøst imod dig og giver dig en mulighed for at udvikle dig til det, du ønsker og kan. Og når du tænker badminton, tænker du GSB, glæde, udvikling og mere badminton! 

Det skal altid være muligt at finde en vej til at opfylde sit ambitionsniveau, og vejen skal være kendt.

Du skal vide, hvad du kan få, hvordan du får det, samt hvad du skal investere af tid, kræfter og ressourcer for at nå dit mål. 

Vores prioriteringsrækkefølge er: Klubben, holdet og den enkelte. Og det skulle gerne betyde, at vi alle har en fantasisk tid i GSB.