Bestyrelsen ønsker godt nytår

  • 3. januar 2021

Godt nytår

På denne tid af året er der tradition for at gøre status men også kigge fremad. Det har vores ’nye’ bestyrelse og sportslige ledelse også haft lejlighed til.

Coronanedlukning, restriktioner, økonomi og deraf gentagne omstillinger i det daglige, har naturligvis fyldt rigtig meget for klubbens ledelse de seneste mange måneder, men der har også være tid til at lægge planer for fremtidens GSB og dem vil vi gerne løfte sløret for i denne nytårshilsen.

 

Baggrund

GSB har gennem de seneste år haft stor sportslig succes i seniorafdelingen og det er vi naturligvis glade for. Alligevel blev afslutningen af sæsonen 2019/2020 desværre skelsættende af flere grunde og viste at klubånden, måske ikke helt var der i det omfang, vi havde troet. I kombinationen af en Coronanedlukning, trænerskifte og en bestyrelse, som set i bakspejlet, godt kunne have været mere proaktiv, mistede GSB en portion spillere, som var blevet usikre på, hvad det egentlig var GSB kunne tilbyde dem. Dette må og skal ikke læses som kritik af de enkelte spillere, for vi var ikke gode nok til at kommunikere og når klubånden nævnes, så handler det mere om, at klubbens selvforståelse skulle op til revurdering – spillerne er ikke kun i GSB, fordi det er GSB, de er der også fordi klubben kan bidrage positivt til deres udvikling som badmintonspillere. Usikkerheden gjorde at nogle mistede troen og dermed kiggede efter nye muligheder.

Tiltroen og tilliden til GSB skal og vil vi have tilbage i spillerne. Vi ønsker at være den foretrukne klub for de spillere, som har ambitionerne om at træne med i Brøndby, samtidig med at vi kan være klubben for spilleren der “bare” ønsker at træne nogle gange om ugen, spille med på de lavere rangerende hold og være en del af det sociale miljø, der altid har været og fortsat skal være i GSB.

GSB ønsker at signalere til spillerne – såvel tidligere, nuværende og naturligvis også til potentielle nye medlemmer i senior, at klubben har et langsigtet fokus og ønsker at (gen)opbygge et stærkt træningsmiljø, hvor der er plads til både bredden og eliten.

Som breddespiller tænker du måske, at projektoplægget er meget ambitiøst og elitært og vi ved godt, at du måske blot ønsker gode træninger og gode sociale relationer Så når vi siger at GSB skal være en klub for alle og der skal være tilbud til alle niveauer, er det fordi vi ved at en god bredde bidrager til at skabe eliten.

Derfor vil vi have fokus på at tilgodese så mange ønsker og behov som muligt og dermed håber vi at tiltrække og fastholde både yngre spillere, som ikke har ambitionerne til 1. div. og liga mv. og den ældre spiller, som har været “der” og nu “bare” ønsker at være en del af en klub, vedligeholde spillet og forhåbentlig “give igen” til yngre generationer.

Vi ved dog også at kravene til at skabe eliten betyder, at der skal være ekstra tilbud til den spillergruppe.

Alt i alt er klubbens hovedformål med ’Projekt 2025’, som vi nu søsætter at skabe et unikt træningsmiljø der står over alt andet bl.a. gennem sætningen ’Indhold fremfor navne’

 

Projektet

Indholdet fortalt i bullet form kan du læse om i “one-pager” nedenfor, men her sætter vi lidt ord på.

Kort før jul præsenterede vi Peter Steffensen som gennemgående seniortræner og hermed har vi lavet et setup hvor Peter i samarbejde med Peter R. Jensen, Sportschef og Michael Rasmussen, Chefungdomstræner, skal skabe den struktur, der skal sikre den kontinuerlige progression, som er nødvendig for at spillere med de ønskede ambitioner, kan udleve deres fulde potentiale.

Som det indikeres på vedhæftede, så har vi identificeret 4 nødvendige områder, som vi mener er vigtige for at dette “projekt” bliver en succes – nemlig:

– Gode trænere

– Godt træningsmiljø

– Relevante tilbud/netværk omkring den enkelte spiller (her kan der blive tale om egenbetaling)

– Et godt socialt miljø

Navnet “Projekt 2025” indikerer, at vi som klub er opmærksomme på at ting kan tage tid og at vi er villige til at investere i fremtiden – drømme er der mange af og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

 

Trænere og Ledelse i GSB

One-pager Projekt 2025: One Pager_Projekt 2025 i GSB

 

 

Ingen Svar til "Bestyrelsen ønsker godt nytår"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK