Nyheder fra bestyrelsen

  • 30. april 2020

Kære alle i GSB,

Det er i sandhed er svær tid vi alle står i lige nu, hvor restriktionerne jo desværre også betyder, at der er meget stille i GIC – helt sikkert til stor ærgrelse for alle jer medlemmer. Det håber vi Mette Frederiksen får ændret på meget snart.
Vi i bestyrelsen har også været ramt, for der skal jo stadigvæk opretholdes et minimum af kommunikation, vi skal snart afholde generalforsamling og så er der pludselig også hjælpepakker fra staten at forholde sig til. Men som altid, så er vi glade for at kunne berette – det er der nu også styr på, så her en kort information til jer alle om hvad der rør sig lige nu hos os.

Ændringer i den nuværende bestyrelse

Helle Holm ønsker at træde tilbage som formand for GSB. På det seneste bestyrelsesmøde kunne Helle meddele, at hun efter grundig overvejelse, ikke længere ønsker at bestride posten som bestyrelsesformand for GSB.

”Det har på ingen måde været nogen nem beslutning, for mit hjerte banker i den grad for GSB. Jeg bliver bare nød til at passe på mig selv og min familie, så efter mange snakke med Bo, har jeg valgt at tiden er moden til at træde tilbage”.

At Helle træder tilbage som formand, betyder ikke et farvel til klubben, som hun stadigvæk holder så meget af. Helle ønsker nemlig stadig at bidrage til bestyrelsesarbejdet, hvilket alle i bestyrelsen naturligvis var glade for, eftersom Helle besidder stor viden og erfaring, som i den grad kan komme GSB til gode i de kommende år. Helle vil derfor opstille som menigt medlem til bestyrelsen, til den kommende generalforsamling.
På samme bestyrelsesmøde, kunne Bo Holm ligeledes berette, at han ikke stiller op til genvalg på den kommende generalforsamling. Bo ønsker – lige som Helle, at bevare hans kontakt til klubben og bidrage med de praktiske gøremål som hidtil, hvilket alle i bestyrelsen naturligvis er glade for.

Oplæg til kommende generalforsamling

Set i lyset af Helles udmelding, har vi i bestyrelsen drøftet hvilke muligheder vi ser, for at konstituere en ny bestyrelse, på den anden side af en generalforsamling.
Som en naturlig efterfølger til formandsposten har næstformand Sven Erik Hørmann ikke ønsket at tage over, hvorfor en enig bestyrelse derfor indstiller Bo Lykke som Formand og Jes Castor Sørensen som Næstformand. Begge kandidater sidder i dag i bestyrelsen, hhv. som repræsentant for Veteran- og Ungdomsafdelingen. Bestyrelsen har truffet denne beslutning med baggrund i, at disse to kandidater vurderes til at komplementere hinanden rigtig godt og med deres erhvervsmæssige baggrund, har de fornødne kompetencer til at lede bestyrelsen og GSB fremover.

Der er naturligvis mulighed for at spørge yderligere ind til bestyrelsen på den kommende generalforsamling, som vil blive afholdt torsdag d. 28. maj.

I vil snarest modtage en officiel indkaldelse til generalforsamlingen, som I kan forvente vil blive afholdt som et web-møde, medmindre restriktionerne omkring COVID-19 bliver ændret.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i GSB

28.04.20

Ingen Svar til "Nyheder fra bestyrelsen"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK