Bestyrelsen i GSB
Bestyrelsen består af 8-14 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der hvert år vælges 4-7 medlemmer. Typisk er hver enkelt afdeling repræsenteret i bestyrelsen. Såfremt bestyrelsesmedlemmer afgår uden for tur, er bestyrelsen selvsupplerende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder også fordeling af udvalgsposter. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i fællesskab. De nærmere bestemmelser for tegningsretten fremgår af vedtægterne og forretningsordenen.
Bagerst f.v.: Marttin Stuart Nielsen, Frank Reinholdt, Marc Hagberg, Jes Sørensen, Bo Lykke, Bo Hoffmann, Steen Pedersen. Forrest f.v. Lars Frost, Helle Holm (udgået af bestyrelsen), Sven-Erik Hørmann, Pernille Brinch. Ikke med på billede er Liva Justesen.
blockimage

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Lær bestyrelsen at kende - klik på et navn/billede og læs en kort præsentation af medlemmet.

Bo Lykke

Bestyrelses formand
Ønsker at skabe en bedre struktur, endnu bedre fællesskab og mere transparens/tydelighed om foreningens aktiviteter.

Jes Castor Sørensen

Næstformand og formand for eliteudvalget
GSB skal fortsat være en vigtig del af Greve kommunes foreningsliv og en af Danmarks bedste badmintonklubber

Frank Reinholdt

Formand for partnerskaber og GSB Guld Netværk
Vil arbejde for mere professionelt set-up og et stærkt økonomisk fundament

Lars Frost

Kasserer
Ønsker at bidrage til et solidt økonomisk fundament som grobund for udvikling af et attraktivt sportsligt miljø.

Marc Hagberg

Seniorudvalgs-formand
Øget fokus på bl.a. koordinering, planlægning, struktur, som gør at vi kan være på forkant og løfte i flok.

Pernille Brinch

Veteranudvalgs-formand
Ønsker at arbejde for øget professionalisering af drift og kommunikation både eksternt og internt.

Sven-Erik Hørmann

Formand for motionist og intern
Ønsker at GSB fortsat skal være en Elite- og breddeklub

Bo Hoffmann Larsen

Bestyrelses-medlem
Ønsker at bidrage med innovation og som sparringspartner for ledelsen.

Steen Pedersen

Bestyrelses-medlem
Bringer erfaring fra elitearbejdet og netværk med i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Marttin Stuart Nielsen

Formand for ungdoms- og aktivitetsudvalget
Ønsker at skabe rammerne for både social og sportslig udvikling samt en klubkultur som gør GSB til en af landets mest attraktive kluber

Liva Justesen

Formand for dagbadminton
Greve skal kunne tilbyde gode træningsmuligheder og et sundt socialt fællesskab.