Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8-14 medlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der hvert år vælges 4-7 medlemmer. Typisk er hver enkelt afdeling repræsenteret i bestyrelsen.

Såfremt bestyrelsesmedlemmer afgår uden for tur, er bestyrelsen selvsupplerende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder også fordeling af udvalgsposter.

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i fællesskab. De nærmere bestemmelser for tegningsretten fremgår af vedtægterne og forretningsordenen.

Bagerst f.v.: Marttin Stuart Nielsen, Frank Reinholdt, Marc Hagberg, Jes Sørensen, Bo Lykke, Bo Hoffmann, Steen Pedersen. Forrest f.v. Lars Frost, Helle Holm, Sven-Erik Hørmann, Pernille Brinch

Formand

Bo Lykke
Mobil: 27 53 74 15
Mail til Bo

Næstformand og Eliteudvalgsformand

Jes Sørensen
Mobil: 31 61 37 03
Mail til Jes

Kasserer

Lars Frost
Mobil: 24 22 23 73
Mail til Lars

Udvalgsformand for partnerskaber og GSB GULD netværk

Frank Reinholdt
Mobil: 40 21 97 97
Mail til Frank

Formand Seniorspillerudvalget (SSU)

Marc Hagberg
Mobil: 30 77 79 71
Mail til Marc

Formand Ungdomsudvalg (USU) og Aktivitetsudvalg

Marttin Stuart Nielsen
Mobil: 28 80 80 10
Mail til Marttin

Udvalgsformand veteraner

Pernille Brinch
Mobil: 22 61 98 40
Mail til Pernille

Udvalgsformand Motionist (Faste baner) og Intern turnering

Sven-Erik Hørmann
Mobil: 40 56 36 66
Mail til Sven-Erik

Bestyrelsesmedlem

Helle Holm
Mobil: 20 12 12 55
Mail til Helle

Bestyrelsesmedlem

Steen Pedersen
Mobil: 21 29 30 80
Mail til Steen

Bestyrelsesmedlem

Bo Hoffmann
Mobil: 21 24 40 74
Mail til Bo

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet i GSB er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Bo Lykke på mail formand@grevebadminton.dk eller mobil 27 53 74 15.