Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8-14 medlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der hvert år vælges 4-7 medlemmer. Typisk er hver enkelt afdeling repræsenteret i bestyrelsen.

Såfremt bestyrelsesmedlemmer afgår uden for tur, er bestyrelsen selvsupplerende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder også fordeling af udvalgsposter.

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i fællesskab. De nærmere bestemmelser for tegningsretten fremgår af vedtægterne og forretningsordenen.

Formand

Helle Holm
Mobil: 20 12 12 55
Mail til Helle

Næstformand og Motionist/Intern udvalgsformand

Sven-Erik Hørmann
Mobil: 40 56 36 66
Mail til Sven-Erik

Kasserer

Lars Frost
Mobil: 24 22 23 73
Mail til Lars

Formand Seniorspillerudvalget (SSU)

Marc Hagberg
Mobil: 30 77 79 71
Mail til Marc

Repræsentant Ungdomsspillerudvalget (USU)

Jes Sørensen
Mobil: 31 61 37 03
Mail til Jes

Udvalgsformand veteraner

Bo Lykke Nielsen
Mobil: 27 53 74 15
Mail til Bo

Sponsorudvalgsformand

Frank Reinholdt
Mobil: 40 21 97 97
Mail til Frank

Eliteudvalgsformand 

Steen Pedersen
Mobil: 21 29 30 80
Mail til Steen

Udvalgsformand Dagbadminton (pt. ingen repræsentant)

Navn:
Mobil:
Mail:

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem og bogholder

Anne Meyer
Tlf: 43 90 71 08
Mail til Anne

 

Bestyrelsesmedlem

Bo Holm
Mobil: 40 15 63 64
Mail til Bo

 

 

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet i GSB er du også velkommen til at kontakte bestyrelsessekretær Helle Holm på mail helle@grevebadminton.dk eller mobil 20121255.