Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8-14 medlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der hvert år vælges 4-7 medlemmer. Typisk er hver enkelt afdeling repræsenteret i bestyrelsen.

Såfremt bestyrelsesmedlemmer afgår uden for tur, er bestyrelsen selvsupplerende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder også fordeling af udvalgsposter.

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i fællesskab. De nærmere bestemmelser for tegningsretten fremgår af vedtægterne og forretningsordenen.

Formand

Helle Holm
Mobil: 20 12 12 55
Mail til Helle

Næstformand og Motionist/Intern udvalgsformand

Sven-Erik Hørmann
Mobil: 26 71 64 54
Mail: seh@post.tele.dk

Kasserer

Lars Frost
Mobil: 24 22 23 73
Mail til Lars

Formand Seniorspillerudvalget (SSU)

Martin Thorsager
Mobil:
Mail til 

Formand Ungdomsspillerudvalget (USU)

Jeanette Strøm
Mobil: 51 22 12 32
Mail til Jeanette

Udvalgsformand veteraner

Steen Pedersen
Mobil: 21 29 30 80
Mail til Steen

Sponsorudvalgsformand

Navn: Michael Bygum
Tlf: 40 38 18 60
Mail til Michael

Eliteudvalgsformand (ubesat – varetages af bestyrelsen)

Navn:
Tlf:
Mail:

Udvalgsformand Dagbadminton

Kurt Ivan Rømer
Mobil: 20 68 46 96
Mail til Kurt

Bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesmedlem og bogholder

Anne Meyer
Tlf: 43 90 71 08
Mail til Anne

 

Bestyrelsesmedlem

Bo Holm
Mobil: 40 15 63 64
Mail til Bo

 

 

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet i GSB er du også velkommen til at kontakte bestyrelsessekretær Karin Kubista på mail kubistakarin@gmail.com eller mobil 20778142.