Vision og værdier

 • GSB bygger på sunde værdier og en kultur, der måles på…
  • badminton som en samfundsnyttig aktivitet i Greve Kommune
  • sammenhold, sundhed og velvære
  • badminton for alle, uanset kvalifikationer
  • tilknytning og forankring i lokalområdet
  • loyalitet og rummelighed over for alle
  • fleksibel indslusning af nye medlemmer i trygge omgivelser
  • badminton i GSB er: Leg, glæde og udvikling som vigtige begreber.

Forventninger til trænere, ledere, spillere og forældre

GSB stiller krav til de ansvarlige trænere og ledere. Det forventes, at alle i GSB’s ånd udviser høj moral, er ansvarsbevidst, har en seriøs indstilling, udstråler glæde og begejstring, samt kæmper loyalt for holdet og for klubben.