Lars Frost

profileimage

Kontaktoplysninger: Tel: 24 22 23 73 – Mail til Lars

Civilt erhverv:

Chefkonsulent hos Toolpack Solutions, med fokus på at hjælpe virksomheder med at optimere processer indenfor budget og finansiel rapportering.

Hvad er dit tilhørsforhold til GSB?

Vores 2 drenge Rasmus og Andreas har tidligere gennem mange sæsoner spillet i GSB. Selvom begge drenge er stoppet, har jeg de sidste 2 år blot bidraget frivilligt.

Hvorfor valgte du at stille op til bestyrelsen?

Efter at have siddet i USU gennem flere år, herunder bl.a. også med ansvaret for økonomi, blev jeg i sommeren 2016 forespurgt, om jeg ville stille op som kasserer i bestyrelsen, hvilket jeg synes lød spændende i forhold at få mulighed for at være med til at drive klubben som en del af ledelsen.

Har du tidligere erfaring med frivilligt arbejde?

Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen i en ejerforening, hvor vi på daværende tidspunkt boede.

Hvad ønsker du at bidrage med i dit bestyrelsesarbejde?

Jeg ønsker at bidrage med ideer og erfaring i fortsat at udvikle GSB til at være den bedste badmintonklub i Danmark.  Mit hoved fokusområde er økonomidelen, hvor jeg ønsker at bidrage med, at sikre at udvikling af den sportslige del hænger godt sammen i forhold til det økonomiske fundament.

Din bedste oplevelse med badminton i GSB?

De mange hyggelige stunder ude i diverse haller med drengene gennem mange år. Masser af sportslige udfordringer og søde mennesker.

Hvordan oplever du GSB som forening i dag?

En klub med masser af potentiale og ildsjæle, hvor det gælder om at forene dette.  Udviklingsmulighederne er hele tiden at forbedre træningsmiljøet og mulighederne for spillerne, hvilket kræver dygtige trænere og dermed også en sund økonomi.

I hvilken retning går dine fremtidige ønsker for GSBs udvikling? Hvordan ser GSB med dine øjne ud om 5 år?

At GSB fortsat fremstår som en kombineret bredde- og eliteklub, da begge dele er vigtig også set i forhold til at kunne skabe det nødvendige økonomiske fundament til at udvikle klubben. Vi skal huske at vores indtægtskilder kommer fra hele paletten og at fokus og interesseområder hænger nøje sammen.  Vores faciliteter og træningstilbud er betingelsen for at GSB vil være attraktiv både for spillere som har ønske om at drive sporten på elite niveau, men bestemt også for alle vore øvrige spillere, motionister etc. Resultatmæssigt mener jeg ikke at klubben skal skabe store overskud.  Vi skal sikre os et sundt økonomisk fundament, et fundament som vi løbende bruger til at udvikle faciliteter og træningsmiljøet, for på den måde at tiltrække spillere og sponsorer, som igen vil skabe de resultater som klubben fortjener.