Marc Hagberg

profileimage

Kontaktoplysninger: Tel: 30 77 79 71 – Mail til Marc

Civilt erhverv:

Kommunikationskonsulent i pensionskassen PKA.

Hvad er dit tilhørsforhold til GSB?

Jeg er spiller i GSB’s seniorafdeling og har været i klubben i tre år. Jeg har to bonusdrenge, Dian og Silas, der også tidligere har spillet i GSB.

Hvorfor valgte du at stille op til bestyrelsen?

Jeg synes, det er vigtigt, at vi har et godt bindeled mellem afdelingerne og den samlede bestyrelse, så vi kan sikre en rød tråd og en klub, der bevæger sig i samme retning. Da jeg kom til GSB var der ingen repræsentant fra seniorafdelingen, der varetog seniorernes interesser i GSB. Jeg stillede op til at blive en del af bestyrelsen for at være dette bindeled og være med til at udvikle GSB til at blive en endnu bedre klub.

Har du tidligere erfaring med frivilligt arbejde?

Jeg har lavet frivilligt arbejde, siden jeg var 13 år. Primært i foreningslivet i min barndomsklub, Blistrup. Jeg var frivillig hjælper til turneringer, arrangementer for yngre spillere, passe kiosken og lignende. To uger efter jeg fyldte 18 år, blev jeg valgt ind i bestyrelsen som USU formand, hvor jeg arbejdede for at skabe gode oplevelser og en attraktiv fritidsaktivitet for byens børn. Efter nogle år blev jeg formand for klubben, hvor jeg blandt andet var med til at udarbejde, implementere og eksekvere en helt ny strategi for klubben i samarbejde med den øvrige bestyrelse, herunder et trænings- og holdturneringssamarbejde mellem vores seniorafdeling og en anden lokal badmintonklub.

Hvad ønsker du at bidrage med i dit bestyrelsesarbejde?

Som udgangspunkt synes jeg ikke, at man skal pille ved noget, der fungerer. Og der er rigtig mange ting, der fungerer godt i GSB. Med øget fokus på koordinering, planlægning, struktur, kommunikation og dét at være proaktiv og på forkant med opgaverne, føler jeg, at jeg kan hjælpe med nogle af de løse ender, der nogle gange kan være i en forening, hvor alt er bygget på frivillighed. Jeg synes, det er vigtigt, at vi løfter i flok, og en forening som GSB har brug for, at mange hjælper til – med stort som småt.

Din bedste oplevelse med badminton i GSB?

Da ligaholdet spillede sig i Guldkampen i 2019. Klubben sitrede og boblede på tværs af afdelingerne.

Hvordan oplever du GSB som forening i dag?

Som forening er GSB en kæmpe størrelse og unik på mange måder. Omdrejningspunktet er frivillige kræfter, der kan koordinere og aktivere flere frivillige kræfter. Jeg synes, vi har nogle rigtig gode kræfter i vores bestyrelse og i vores udvalg – men en forening som vores er afhængig af, at alle hjælper til og løfter GSB som forening. Jeg synes, det er både vores styrke og udviklingsmulighed. Vi har rammerne og menneskerne til at være en af Danmarks bedste badmintonklubber i alle afdelinger. Og Danmarks bedste badmintonklub betyder ikke kun plads til ”eliten” – det betyder også en stor bredde med plads til alle, der elsker at spille badminton, uanset niveau.

I hvilken retning går dine fremtidige ønsker for GSBs udvikling? Hvordan ser GSB med dine øjne ud om 5 år?

Det er min ambition, at GSB skal være en af de førende badmintonklubber i Danmark, uanset alder og ambitionsniveau. GSB skal skabe de optimale rammer og et træningsmiljø, der gør det muligt at opnå sportslige tilfredsstillende resultater for alle turneringshold samt mulighed for at være repræsenteret i landets bedste række med vores flagskib, Ligaholdet. GSB skal skabe socialt sammenhold og en klubånd, hvor alle medlemmer føler sig velkommen – og har lyst til at tage ansvar og engagere sig i klubben og dens fremtid.

GSB bør have en fornuftig, robust økonomi, men bør som udgangspunkt ikke levere store økonomiske resultater. Økonomien skal støtte op om klubbens ønske om at skabe de bedste rammer for medlemmerne.