Pernille Brinch

profileimage

Kontaktoplysninger: Tel: 22 61 98 40 – Mail til Pernille

Civilt erhverv – arbejder til daglig med:

Jurist – Ledelse og organisationsudvikling

Hvad er dit tilhørsforhold til GSB?

Jeg er barnefødt i GSB, hvor jeg og mine tre søskende alle har spillet og hvor min far i en årrække har været træner og formand.

Efter min egen datter begyndte at spille i Greve, startede jeg op i klubben igen – denne gang som veteran.

Hvorfor valgte du at stille op til bestyrelsen?

Jeg synes, at det er en fantastisk klub, der rummer både elite og bredde, hvor de sociale fællesskaber også er vægtet højt.

Har du tidligere erfaring med frivilligt arbejde?

Jeg har ofte engageret mig i de sammenhænge, jeg er indgået i, f.eks. andelsforeningsbestyrelse og børnenes institutioner. Jeg sidder også i et appeludvalg under DIF for en række specialforbund (ikke badminton).

Hvad kan du/ønsker du at bidrage med i dit bestyrelsesarbejde?

Jeg ønsker, at tage min tørn som formand for veteranafdelingen. Derudover ønsker jeg at bidrage med det, jeg kan i forhold til det juridiske og organisatoriske i det generelle bestyrelsesarbejde i klubben.

Din bedste oplevelse med badminton i GSB?

Modtagelsen som ny spiller, der jeg efter mange års fravær genoptog badmintonspillet i Greve.

Hvordan oplever du GSB som forening i dag?

Fantastisk forening med både bredde og elite. Dejligt socialt miljø. Der er stadig udviklingspotentiale i forhold til en øget professionalisering af driften af foreningen og kommunikationen udadtil og indadtil.

I hvilken retning går dine fremtidige ønsker for GSBs udvikling? Hvordan ser GSB med dine øjne ud om 5 år?

Øge antallet af medlemmer, fastholde medlemmer – særligt de unge, som ofte falder fra.

Fortsat gøre sig gældende på allerhøjeste plan.

Robustgørelse af økonomi.

Kendt klub i lokalområdet og i erhvervslivet.

Bidrager med netværk, socialt, i erhvervslivet og løfter en social opgave. Klubben skal opleves tilgængelig og ikke lukket.

Udvikler nye spillere, trænere og giver begge grupper kompetencer de kan anvende i deres liv fremadrettet.