DGI’s turneringer for “60+” – spillere

 

 Stregtegning - 2 60+-spillere

DGI Badminton         og        BadmintonDanmark - Logo

DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.
DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.

DGI tilbyder bl.a. deltagelse i en 3-runders holdturnering i Karlslunde.
Dagbadminton har med stor fornøjelse i flere år deltaget i denne turnering.
Der arrangeres også én-dags-turneringer, inspirationsdage m.m.

Læs mere her om DGI og Badminton Danmark

DGI’s turneringer m.v. i  2020-2021:

Bemærkninger til DGI’s turneringer m.v.:

Vedr. Inspirationsdage

For allerede igangværende 60+ spillere tilbydes 2 inspirationsdage.
Her kommer en badmintoninstruktør og instruerer i ønskede temaer; der spilles også lidt badminton, og der sluttes af med socialt samvær.

Der er planlagt følgende inspirationsdage for sæsonen 2020-2021:

Se ovenfor under DGI’s turneringer m.v. i  2020-2021 !

 

Vedr. Stævner og Træf

Der tilbydes 2 stævner og 2 træf.

Følgende stævner og træf udbydes i sæsonen 2020-2021:

Se ovenfor under DGI’s turneringer m.v. i  2020-2021 !

Ved Stævner spilles der om præmier, – ved Træf trækkes der lod om præmier.

Indbydelse udsendes 5 – 6 uger før stævnedagen og program ca. 1 uge før.
Ved stævner spilles der om præmier, og ved træf trækkes der lod om præmier.
Til stævner og træf kan klubberne tilmelde spillere enkeltvis eller som par, og der spilles double og mixdouble i puljer og efter normale badmintonregler.
Der udbydes flere rækker, så alle kan være med, uafhængigt af niveau.
Der spilles i 60+-rækker/-puljer samt i 68+-rækker/-puljer, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldte til at lave sådanne rækker/-puljer.

60+-udvalget laver stævneprogram og arrangerer lidt til ganen med tilhørende socialt samvær.
Der betales turneringsgebyr på stævnedagen.

Vedr. Holdturneringen

Holdturneringen spilles i Karlslunde også i sæsonen 2020-2021.
Spilledagene er følgende:

Se ovenfor under DGI’s turneringer m.v. i  2020-2021 !

Indbydelse udsendes ca. oktober 2020, og program ca. november 2020
Der forventes også i kommende sæson at blive hold i A, B og C-rækker.
Til holdturneringen tilmelder man hold, som består af 2 damer og 2 herrer, eller hold bestående af 4 herrer.
Der spilles udelukkende doubler.
Der spilles 2 holdkampe pr. spilledag (alle deltagere spiller 2 enkeltmatcher pr holdkamp, hvilket betyder, at alle spillere skal på banen 4 gange på hver spilledag).
Der spilles i 60+-rækker samt i 68+-rækker, hvis der er nok tilmeldte til det.
Det behøver ikke at være de samme 4 spillere, der stiller op hver gang.

Gebyr betales første spilledag.
Også her sørges der for, at der kan spises og hygges.

Her er lidt video – optaget af Mathias Teglbjærg fra DGI – fra 1. runde af Holdturneringen, torsdag den 23.11.2017:

Alle arrangementer er åbne for 60+’ere fra hele landet.