GSB News – nyheder fra bestyrelsen

  • 11. maj 2020

Kære alle i GSB,

Selvom rygterne svirrer fra Christiansborg, og vi måske snart vil høre godt nyt om den gradvise åbning af Danmark, så mener vi alligevel, at Coronakrisen kræver lidt mere information fra vores side – denne gang omkring det sportslige i seniortruppen.

Ny retning i vores eliteudvalg
Som I alle sikkert har læst eller hørt, så har vi den seneste tid oplevet en større afgang end tilgang af spillere – primært i vores 2. holds trup. Det er vi naturligvis rigtig ærgerlige over og håber ikke, at det ender med at være et endeligt ”farvel” – men nærmere et ”på gensyn”.
Set i lyset af denne udvikling samt en trænersituation, som p.t. ikke er endeligt afklaret, har vi i bestyrelsen valgt at sætte nye kræfter ind i elitearbejdet og samtidig øge antallet af kræfter, som skal arbejde med den sportslige retning fremover. Vi kan derfor glæde jer med, at det nye eliteudvalg bestående af vores nye Sportschef Peter R. Jensen, Chefungdomstræner Michael Rasmussen, Marc Hagberg, Frank Reinholdt og Jes Castor Sørensen (foreløbig Udvalgsformand) nu er blevet etableret. Vi vil løbende evaluere om der er tilstrækkeligt med ressourcer i udvalget, så den røde tråd i det sportslige arbejde fastholdes i vores klub.
Peter R Jensen tiltræder først i klubben 01.08.2020, men han har været meget imødekommende omkring at hjælpe til, hvorfor der allerede har været afholdt det første møde i det nye eliteudvalg. På mødet blev ovenstående udfordringer adresseret, og der var naturligvis bred enighed om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at skabe et udviklende miljø for alle spillere i senior & ung-senior truppen. Det betyder helt konkret, at der nu er iværksat en proces for at finde den rette profil (træner 2) til trænerteamet samt senior-spillere som vil styrke GSB.

Vi ønsker at agere ansvarligt & realistisk
Givet den meget specielle Coronasituation er der i særdeleshed også en ny økonomisk situation at forholde sig til – herunder statens hjælpepakker, som kræfter i bestyrelsen allerede har været i fuld gang med at ansøge. Der er med andre ord nye og flere udfordringer end tidligere, men det skal ikke afholde os fra at gøre alt, hvad der står i vores magt for at sikre de sportslige resultater i den kommende sæson.
I de seneste sæsoner har vi som klub opnået helt sublime resultater, hvilket vi kun kan takke alle spillere, trænere samt frivillige i klubben for. Det har været en fantastisk rejse. Det skal naturligvis ikke stoppe her, da vores klub vil og skal holde niveau. Vi ser måske ind i en sæson, hvor det måske ikke lige handler om podiepladserne for senior – men snarere en mellemperiode, hvor der skal opbygges noget nyt og arbejdes hårdt for hvert et point, da vi selvfølgelig ønsker at fastholde vores hold i de respektive rækker.

Den næste tid
Eliteudvalget (og især Peter R Jensen) vil så gerne hilse på jer alle sammen, hvorfor der ved den første mulige lejlighed indkaldes til et spillermøde. Der kommer med andre ord til at ske noget snarest muligt – mere herom, når vi ved mere.
Det nye eliteudvalg vil ligeledes mødes igen indenfor 14 dage for at drøfte udviklingen i den proces, der nu er igangsat, for at fastholde og lave nye indsatser i retningen af at styrke GSB. Vi skal nok holde jer informeret.
Skulle nogle af jer have lyst til at bidrage til processen – enten i udvalget eller med ”leads” til trænere eller spillere – så send gerne en mail til Bo Lykke på e-mail: bolykke76@gmail.com

De bedste hilsner Bestyrelsen i GSB

 

Ingen Svar til "GSB News - nyheder fra bestyrelsen"


    Har du noget på hjertet?

    Nogen html er OK