Nyhedsbrev – juni 2020

 • 25. juni 2020

Kære alle i GSB,

Her er information om de aktiviteter, der er i gang i klubben. Bestyrelsen vil også fremadrettet holde jer informeret gennem nyhedsbreve.

I dette nyhedsbrev vil vi fortælle jer lidt om:

 • Det nye bestyrelseshold
 • Sommerbadminton
 • Afholdelsen af UDM
 • Yonex GSB Camp
 • Nyt aktivitetsudvalg
 • Spillermøde i senior
 • Udviklingen omkring vores GSB-Partnere

Det nye bestyrelseshold

Som vanen tro, var det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen også rammen for konstitueringen, og bestyrelsen består nu af følgende:

Bo Lykke                                    Formand

Jes Castor Sørensen                Næstformand og Formand for Eliteudvalget

Lars Frost                                   Kasserer

Frank Reinholdt                        Partnerchef (tidl. Sponsorchef)

Marttin Stuart Nielsen            Formand for USU- & Aktivitetsudvalget

Sven Erik Hørmann                  Formand for Motionistafdelingen og Intern turnering

Marc Hagberg                           Formand for Seniorafdelingen

Pernille Brinch                          Formand for Veteranafdelingen

Helle Holm                                Menigt bestyrelsesmedlem

Bo Hoffmann                            Menigt bestyrelsesmedlem

Steen Pedersen                        Menigt bestyrelsesmedlem

Hele holdet glæder sig til at komme godt i gang med de mange opgaver og ikke mindst til møde jer i hallen. Måske er det ikke alle bestyrelsesmedlemmer I kan sætte ansigt på, hvorfor vi har besluttet, at vi sender en kort præsentation ud til jer i næste nyhedsbrev.

Samtidig skal lyde en kæmpe tak til den afgåede bestyrelse, og ikke mindst den afgående formand Helle Holm, som har ydet en fantastisk indsats for klubben. Helle har heldigvis valgt at fortsætte i bestyrelsen, så hun vil fortsat bidrage med sin kæmpe viden og sit store netværk.

Sommerbadminton

Grundet den meget ufrivillige Corona-pause, så er det rigtig glædeligt at det har været muligt at sikre haltider sommeren igennem. Seniorafdelingen og de ungdomsspillere, der skal spille UDM vil blive tilbudt egentlig sommertræning. For alle andre, vil det være muligt at leje baner henover sommeren.

Som et plaster på såret for, at træningen lukkede tidligt ned, får man 1 ½ times baneleje for 1 times pris. Baner kan bookes på baneleje@grevebadminton.dk

Der vil komme mere information til seniorer og ungdomsspillere på de respektive grupper på Facebook.

Afholdelsen af UDM

GSB har med stor succes afholdt individuelt DM for de bedste ungdomsspillere, og vi har været betroet opgaven igen i denne sæson. Det er et vigtigt arrangement for vores klub, hvor vi bliver eksponeret, og som også giver et økonomisk overskud til klubben.

Som I sikkert har læst en del gange på facebook eller hørt i hallen, så har Karin Kubista utrætteligt arbejdet for at få koordineret vagtplanen til UDM – her i 2020 er det så blevet 3 dobbelt arbejde, eftersom det først blev flyttet til juni og nu forventes afviklet i weekenden 14. – 16. august.

Vil i denne forbindelse benytte lejligheden til at takke Karin for et kæmpe stykke arbejde, som hun grundet planlagt ferie, nu overdrager til vores nye Formand for aktivitetsudvalget – Marttin S. Nielsen. Bestyrelsen har svært ved at forestille sig hvordan GSB skulle have klaret det uden Karin, hvorfor vi håber på, I alle vil give hende et anerkende ”nik” næste gang, I ser hende i hallen – ja, havde det ikke være for Corona, så havde vi bedt jer alle om at give hende et high-five eller en krammer ?

Efter mange års tro tjeneste i GSB takker Karin af og overdrager meget detaljeret tøjlerne til aktivitetsudvalget, som fremover vil have den koordinerende opgave på UDM og lign. opgaver – MANGE TAK FOR INDSATSEN, Karin – og god ferie ?

Der arbejdes i skrivende stund på at planlægge det kommende arrangement og eftersom vi ikke ved om forholdende ændrer sig, arbejder vi ud fra devisen at, at afholde arrangementet i samme omfang som de tidligere år – men udvalget omkring planlægningen, vil holde jer orienteret.

Yonex GSB Camp

Som led i vores nye samarbejde med Yonex og ikke mindst samarbejdsvillige Li-Ning, kommer årets camps til at hedde ”Yonex GSB Camp”.

Grundet Corona (igen), så vil der i år ikke være mulighed for overnatning i hallen – men det afholder os ikke for at skabe nogle gode dage med masser af badminton og socialt samvær. Teamet omkring vores camps glæder sig rigtig meget til at få alle spillerne i hallen, hhv. i uge 27 og i uge 31.

Nyt aktivitetsudvalg

Når en så stor forening som GSB skal drives og økonomisk løbe rundt, så kræver det en kæmpe frivillig indsats – det har GSB og rigtig mange medlemmer altid formået. Bestyrelsen ønsker med oprettelsen af dette aktivitetsudvalg, at vi fremover løfter samme mængde opgaver, men at det bliver fordelt på endnu flere medlemmer – og for at gøre det, kræves der en skarpere struktur og organisering.

Det er bestyrelsens ønske med aktivitetsudvalget, at det skal være nemmere at være frivillig i GSB, ved at kunne byde ind i det omfang man kan overskue i en travl hverdag.

Bestyrelsen er derfor også rigtig glad for, at Marttin ønskede at bidrage i bestyrelsen og ikke mindst som formand for Aktivitetsudvalget. Marttin bringer en stor erfaring i at koordinere den frivillige indsats ved store events til bestyrelsen, bl.a. med afholdelsen af Ølfestival i København for mange tusinde mennesker og mange års erfaring som frivillig i andre foreningssammenhænge.

Én ting er sikkert – GSB har brug for din hjælp og det vender vi meget mere tilbage om i efteråret.

Spillermøde i Senior

Tirsdag den 9. juni var det blevet lovligt at samles mere end 10, og det blev så markeret i Seniorafdelingen med et spillermøde, så spillerne endelig kunne få hilst på den nye Sportschef Peter R. Jensen og den ene assistenttræner – Peter Steffensen, som begge er nye klubben.

På mødet fik spillerne et indblik i vores nuværende situation og hvilke forventninger, de kan have til den kommende sæson – såvel til træningsmiljøet som til holdkampene, hvor der måske nok skal kæmpes lidt mere for pointene i næste sæson.

Bestyrelsen har med glæde noteret sig de mange spillere, som stadig vil GSB, og som bidrager positivt til træningsmiljøet. Vi er sikre på, at vi holder os i de respektive rækker og kommer styrket ud af den kommende sæson.

Partner er den nye sponsor

Efter en meget positiv udvikling på vores sponsorside i GSB har vi valgt at hæve niveauet endnu engang.

I denne verden er der så stor konkurrence og så lidt tid at gøre godt med, at vi har vurderet det var tid til at udvide vores setup omkring vores sponsorer. Allerede sidste år etablerede klubben GSB GULDNETVÆRK og nu ændres betegnelsen af vores sponsorer til ”Partner”. Med denne ændring ønsker vi at sætte endnu mere tryk på, at det at være engageret som sponsor i GSB også skal give den anden vej og derfor vil vi fremadrettet indgå Partnerskaber frem for Sponsoraftaler. Som Partner i GSB Guldnetværk er visionen, at man får sine penge retur i ny forretning, ved at bidrage aktivt i vores nye netværk.

Sidder du med ønsker om at være med eller kender nogle der kunne tænkes at have lyst, så skriv til Frank på partner@grevebadminton.dk .

Næste nyhedsbrev

I næste nyhedsbrev vil du bl.a. få information om følgende:

 • Vores nye klubtøj
 • Præsentation af vores ligahold

Hvis I har emner, som I ønsker, at vi skal tage under behandling i bestyrelsen, må I meget gerne henvende jer til os.

God sommer til jer alle

fra

Bestyrelsen

Ingen Svar til "Nyhedsbrev - juni 2020"


  Har du noget på hjertet?

  Nogen html er OK